<

Aansoek Proses

Stalletjies kan vooraf bespreek word vir alle beskikbare datums.

- Alles stalletjies moet aanlyn bespreek en betaal word.
- Stalletjie moet voor elke Vrydag bespreek wees om die Saterdag of Sondag te kan uitstal.
- Versnapperings stalletjies moet deur 'n goedkeuringsproses gaan.
- Alle Versnapperings stalletjies moet voldoen aan City Of Tshwane se Health & Safety vereistes. COA sertifitakete moet ten alle tye beskikbaar wees.

Betaling

Alle stalletjies moet vooraf betaal wees voor elke markdatum.

- Bring jou Q2B Event Ticket saam vir toegang by die hek.
- Kaartjies wat gekoop word is onder geen omstandighede terugbetaalbaar nie.
- Indien U sukkel met die aanlyn aansoek proses, stuur 'n e-pos vir hulp.

Handelsure

Hou asb by die ure om die mark 'n sukses te maak.

- Opstel slegs tussen 6:00 - 8:00.
- Publiek verkope 8:00 - 14:00.
- U is welkom om U stalletjie op besige dae oop te hou tot 16:00.
- Afslaan vanaf 14:00, alle stalletjies MOET teen 17:00 afgeslaan en van die perseel af wees.

Toegang

Hekke open om 6:00 vir uitstallers en sluit elke dag om 17:00.

- Die organiseerder behou die reg voor om ‘n stalletjie op die terrein te weier al is die aansoek aanvaar indien die Mark Reëls nie toegepas word nie.
- Bring jou Q2B Event Ticket saam vir toegang by die hek.
- Volg die aanwysingsborde na die Uistallers parkeer area.
- Gebruik slegs die aangewysde paaie wat voorgesit is vir die mark.
- Geen stalletjie mag voor 14:00 opgeslaan word nie.

Plasing

Môrestond het goud in die mond.

- Kies jou spasie op aankoms, hoe vroër jy kom - hoe beter spasie kry jy.
- Geen stalletjie het die reg om sonder toestemming te skuif of met ‘n ander stalletjie uit te ruil tydens die publieke ure van die mark nie.
- Plasingsproses mag verander soos die aanvraag groter word.

Stalletjie Spasie

Jou spasie - Jou verantwoordelikheid.

- U mag onder geen omstandighede meer ruimte in beslag neem as waarvoor u aansoek gedoen het nie.
- Selfvoorsienende stalletjies, Gazebo’s, tafels, stoele, sambrele, verlengkoorde, ens. moet self voorsien word.
- Ongelukkig is daar GEEN krag beskikbaar vir enige stalletjie nie, U is welkom om 'n kragopwekker saam te bring op eie onkoste.
- GEEN onderverhuring tussen stalletjies word toegelaat nie.
- Uitstallers maak gebruik van die aangewysde uitstallers parkering.
- Los asb U spasie skoon ten alle tye en nadat U opgeslaan het.
- Aansoekers is verantwoordelik vir hul uitstal spasie en personneel en kan dus aanspreeklik gehou word vir enige skade/probleme geskep deur personneel.

Produkte

Geen alleenreg tot ‘n produk word gegee nie.

- Ons poog egter om kompeterende produkte te vermy om aan die publiek ‘n wye keuse van produkte te verskaf.
- Kwaliteit produkte word verlang.
- Geen Onwettige produkte mag op die mark verkoop word nie.
- Mark organiseerders het die reg om te vra om enige produk te verwyder indien dit nie hul goedkeuring wegdra nie.
- Alle produkte word gebring op eie risiko.
- Oppi-Plaas Mark vat geen verantwoordelikheid vir beskadigde goedere of goedere wat nie verkoop nie.

Sekuriteit

Beamptes sal op die terrein teenwoordig wees.

- U is egter steeds verantwoordelik vir die veilige bewaring van u eiendom.
- Geen buite sekuriteit word toegelaat nie.
- Rapporteer asseblief enige probleme of navrae aan die mark organiseerders.

Verblyf

Uitstallers is verantwoordelik vir hul eie reis en verblyf reëlings en kostes.

- GEEN persone word by die Mark Area of by hul stalletjie toegelaat om te oornag nie.
- 'n Kampeerterrein is op die perseel beskikbaar, Bespreek Aanlyn.

Kansellasies

Oppi-Plaas Mark hou die reg voor om enige tyd 'n Mark dag te kanselleer.

- GEEN Uitstal gelde is terugbetaalbaar nie.
- Indien 'n markdag gekaselleer word, sal 'n koopbewys aan elke betaalde stalletjiehouer uitgeruik word vir daardie spesifieke dag.
- Koopbewyse word uitgereik ter waarde van jou bespreekte stalletjie en kan gebruik word om ander markdatums te bespreek.
- Koopbewyses kan nie omgeruil word vir kontant nie.
- Oppi-Plaas Mark is 'n opelug mark en is afhanklik van die weeromstandighede.
- Kansellasies sal so gou as moontlik aan die Stalletjiehouers asook die publiek bekend gemaak word deur mate van Sosiale Media.

Algemene Reëls

REG VAN TOEGANG WORD VOORBEHOU.

- GEEN troeteldiere word toelaat nie.
- GEEN oop vure toelaatbaar op die markterrein.
- GEEN buite kos of drank word toegelaat nie, insluitend koelerbokse en pieniekmandjies.
- GEEN vuurwapens word toegelaat nie.
- GEEN voertuie word op die terrein toegelaat nie.
- Weens die algemene tekort aan water, vra ons dat u asseblief ten alle tye waterpunte toe sal hou om onnodige vermorsing te bekamp.
- Die gebruik van Oppi-Plaas Mark se naam of logo is streng verbode op produkte indien goedgekeur is deur die mark se bemarkingsbestuur.
- Indien reëls en regulasies nie toepas word nie, hou die Oppi-Plaas Mark en sy personneel die reg voor om U te vra om die terrein te verlaat.
- Oppi – Plaas Mark hou die reg voor om U voertuig weg te sleep indien dit buite die gealokeerde parkeer area parkeer is en U kan gevra word om die terrein te verlaat en dus word uitstallers se uitstal gelde verbeur.

Oppi – Plaas Mark sy verteenwoordigers, agente, werknemers en alle ander betrokke partye aanvaar geen verantwoordelikheid vir die verlies of skade aan eiendom van welke aard nie en kan ook nie aanspreeklik gehou word vir enige onvoorsiene omstandigehede buite die organiseerders se beheer nie – dus maan ons ons uitstallers om ten alle tye waaksaam te wees vir die veiligheid van al hul personeel, toerusting en goedere.

REG VAN TOEGANG WORD VOORBEHOU

TUIS